Avtalevilkår ved registrering

1. ALDERSGRENSE

Det er 18 års aldersgrense for kjøp på Internett. Personer ned til og med 5 år kan bruke parken, da i følge med foresatte. Personer over 10 år kan oppholde seg i parken uten at foresatte er tilstede. For at personer over 10 år skal kunne møte opp i parken uten forhåndsbestilling fra foresatt må barnet være registrert som kunde og foreldre ved oppmøte ha signert en egenerklæring.

2. EGENERKLÆRING

Før all bruk av trampolineparken skal alle ha gjennomgått og forstått GRAVITY SPORTS sine sikkerhetsregler for bruk av anlegget. Sikkerhetsreglene må være lest og/eller forklart og forstått før man kan gå inn i trampolinedelen. Vær sikker på at du har forstått det som blir presentert av sikkerhetsvakten og som står på plakatene i lokalet, og spør en ansatt om noe er uklart. Man skal se sikkerhetsvideoen før man går inn i parken.

Alle som bruker parken må omfattes av en generell egenerklæring. Ved å godta avtalevilkårene aksepterer du ansvar for å sørge for at alle i ditt følge som er omfattet av en bestilling i ditt navn er kjent med GRAVITY SPORTS sine sikkerhetsregler, for bestillinger nå og i fremtiden. For online bestilling fylles en dedikert egenerklæring ut som del av bestillingen.

Barn/unge under 18 år som skal besøke parken uten foresatte må få en voksen til å gjøre bestillingen for seg.

Barn/unge under 18 år som ønsker å besøke parken uten en voksen kan ta med et signert egenerklæringsskjema som legges inn i vårt system. Denne er tilgjengelig på våre nettsider for nedlastning, eller man gjøre det ved oppmøte i parken. Dette gjelder også for årskortinnehavere under 18 år som skal besøke parken uten foresatte.

Uten å være kjent med og ha akseptert sikkerhetsreglene vil man ikke få hoppe i parken.

3. PRISER

Prisen du skal betale for tjenesten og/eller produktet du kjøper er opplyst i bestillingsbildet i nettbutikken. Ved tegning av årskort betaler du for hele perioden forskuddsvis.

4. BETALING

Vi krever betaling for varen på det tidspunkt vi mottar din bestilling. Du mottar medlemsavtalen med kvittering pr. e-post så snart betalingen er registrert hos oss.

5. PERSONOPPLYSNINGER

Dine rettigheter i forbindelse med personvern er viktig for oss og GRAVITY SPORTS har utformet en Personvernerklæring. I denne personvernerklæringen kan du se hva slags data vi lagrer og hvordan vi benytter oss av disse dataene. Vi utdyper også hva slags rettigheter du har i forhold til dine personlige data lagret hos oss. Denne personvernserklæringen er i samsvar med EUs nye personverndirektiv (GDPR) og norsk lov, og omhandler bruk av vår nettside, lagring av data i forbindelse med booking av tjenester og eventuelle medlemskap, direktekommunikasjon med deg som kunde og eventuell annen bruk av dine kundedata. Hvis du har spørsmål håper vi du tar kontakt, og du finner relevante kontaktopplysninger i slutten av personvernerklæringen.

Du finner hele vår Personvernerklæring på vår hjemmeside og innlogget i vårt bookingsytem under “Mine sider”.

6. ANGRERETT

Ved kjøp via internett har kjøper 14 dagers ubetinget angrerett, så fremt ikke tjenesten ikke allerede er innkrevet. Ved kjøp av årskort på nett kan man etter angrerettloven kap 4, §18 gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra den dagen bekreftelsen på inngått avtale, angrerettskjema og de foreskrevne opplysningene om angrerett er mottatt. Hvis angreretten benyttes på årskort blir besøkene i parken gjort med årskortet omgjort til vanlige besøk og trukket fra summen man får refundert.

Melding om bruk av angreretten må gis til GRAVITY SPORTS innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Angrefristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp. Kunden bør sørge for at dette kan dokumenteres.

7. GRAVITY SPORTS RETTIGHETER OG PLIKTER

GRAVITY SPORTS skal til enhver tid holde apparater og aktiviteter i parken i best mulig stand.

GRAVITY SPORTS kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende.

GRAVITY SPORTS forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor vår kontroll.

GRAVITY SPORTS fastsetter de regler som gjelder i senteret. Gjester og årskortinnehavere forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir.

8. GJESTERS RETTIGHETER OG PLIKTER

Gjesten kan, så fremt regler og anvisninger følges, ved kjøp av tilgang til parken, fritt benytte seg av de aktivitetene som er tilgjengelig i parken på det gitte tidspunktet.

Ved misbruk av parken eller gjentatte brudd på våre sikkerhetsregler eller ved gjentatte brudd på å følge anvisninger fra parkens ansatte, vil man kunne bli bortvist fra parken. Man vil i slike tilfeller ikke ha rett på refusjon av inngangsbillett.

Gjesten er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.

9. TVISTER

Tvister mellom gjester og GRAVITY SPORTS skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Eventuelle saker skal legges frem for Nedre Telemark tingrett og behandles der.