Åpningstider – Ukedager 15:00-21:00 | Lørdag-Søndag 10:00-21:00
Velg en side

Big Airbag

Fly uten frykt! Ta av i luftige svev!

Land i Norges største airbag fra fire ulike hoppesoner!

Fantastisk myk og behagelig landing i luftputen!