Åpningstider i sommer – 11:00-18:00 hver dag
Velg en side

Big Airbag

Fly uten frykt! Ta av i luftige svev!

Land i Norges største airbag fra fire ulike hoppesoner!

Fantastisk myk og behagelig landing i luftputen!