Personvernserklæring

Personvern

Dine rettigheter i forbindelse med personvern er viktig for oss. I denne personvernerklæringen kan du se hva slags data vi lagrer og hvordan vi benytter oss av disse dataene. Vi vil også utdype hva slags rettigheter du har i forhold til dine personlige data lagret hos oss. Denne personvernserklæringen er i samsvar med EUs nye personverndirektiv (GDPR) og norsk lov, og omhandler bruk av vår nettside, lagring av data i forbindelse med booking av tjenester og eventuelle medlemskap, direktekommunikasjon med deg som kunde og eventuell annen bruk av dine kundedata. Hvis du har spørsmål håper vi du tar kontakt, og du finner relevante kontaktopplysninger mot slutten av denne personvernerklæringen. Avhengig av ditt kundeforhold til oss anbefaler vi at man går gjennom våre avtalevilkår ved registrering som kunde.

Hvem er ansvarlig

Gravity Sports Larvik AS, Org. Nr. 819309442 MVA, er ansvarlig for håndteringen av dine personlige data. Du kan kontakte oss når som helst ved hjelp av kontaktinfo i “Kontaktinformasjon” avsnittet.

Hvor lagres dine personlige data

Vår nettside
Vi samler her informasjon om deg på ulike måter. Ved kjøp av tjenester eller produkter via vår nettside må man registrere seg som kunde i vårt bookingsystem. For hvordan denne informasjonen håndteres, se info om bookingsystem under. Ved utfylling av skjema for bestillinger sendes info til oss for innlegging i vårt bookingsystem. For hvordan denne informasjonen håndteres, se info om bookingsystem. Skjema for deltakelse i konkurranser lagres i 12 måneder, og oppgitt kontaktinfo kan brukes til direktekontakt i forbindelse med markedsføring. Vi vil derimot alltid begrense slik direktekontakt og presenter et fåtall av tilbud.

Vi samler i tillegg noe data om dine enheter slik som geodata og enhetsinformasjon. Dette er gjort gjennom Google Analytics, der IP adresser er maskert og anonymisert. Vi bruker også Facebook Pixels og andre informasjonskapsler (“cookies”) for tracking. Denne informasjonen er alltid lagret anonymisert. For mer informasjon se vår Erklæring om bruk av informasjonskapsler.

Vårt bookingsystem
Vi benytter BRP Systems sin software for tjenestebestilling og kassesystem, som håndterer personopplysninger om kundene våre. Dette er systemet man logger seg inn i via lenke på vår nettside for å bestille tjenester og varer i parken. Vi lagrer et minimum av opplysninger som vi krever for å kunne opprettholde sikkerheten i våre parker, da spesielt i forhold til skader og eventuell situasjoner som kan oppstå som følge av bruk av våre anlegg. I tillegg kan vi sende deg tilbud og annen relevant informasjon pr SMS eller e-post. Slik kommunikasjon er basert gitt samtykke, og samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte oss eller ved å fjerne samtykket på sin profil. Dette gjør man ved å logge inn i bookingsystemet og gå på “Mine sider”. Informasjon om spesifikke kjøp, slik som bekreftelser eller påminnelser vil kunne bli sendt uten at over nevnte samtykke er gitt. Data som lagres er:

 • Personlig data slik som navn, epost, telefonnr og adresse
 • Bookinger på fremtidige tjenester og tidligere kjøp
 • Eventuell kommunikasjon med oss som er relevant for kundeforholdet, som fakturering eller frysing av årskort
 • Bilde, der det er påkrevet. Vi krever bilde av årskortinnehavere som del av identifisering

Bruk av tjenester
Ved samhandling med tjenester vi bruker eller interaksjon med lenker i e-post kan vi lagre informasjon for å kunne forbedre våre tjenester og tilby deg som kunde den beste tjenesten. Det som lagres er data for analytiske formål, og er alltid anonymisert gjennom bruk av Google Analytics. I tillegg kan informasjon om hvilke nyhetsbrev som er mottatt og hvilke lenker som eventuelt er trykket på bli lagret.

Data til 3. part
I vise tilfeller kan data bli behandlet av 3. part i markedsføringshensyn for å kunne tilby deg som kunde en optimal tjeneste. I slike tilfeller er all data anonymisert.

Bruk av kjøpsdata
Vi kan, basert på din kjøpshistorikk, tilpasse markedsføring for å forbedre vår kommunikasjon og tilby optimale tjenester. Slik kommunikasjon er basert på samtykke, og du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket.

Video og bilder
Ved enkelte anledninger kan det være behov for å ta opp video eller ta bilder til markedsføringsformål i parken. I slike tilfeller skal vi alltid sørge for at fokus er på de involverte aktørene, ikke tilfeldige gjester. I tilfeller hvor gjester kommer med på video skal det sørges for at dette er i korte klipp eller “sveip” over parken.

I visse tilfeller vil det kunne bli invitert til eller opplyst om at all aktivitet i parken på et tidspunkt kan være til bruk i markedsføringsformål. Dette vil være opplyst om på forhånd og være spesifikke hendelser.

Formålet med datainnsamlingen

Hovedformålet vårt med å samle inn personopplysninger er å kunne tilby våre tjenester i parken. Som en del av sikkerhetsforanstaltningen for bruk av parken og utstyret der kreves det at bestillende kunde er registrert med visse opplysninger og har lest og godtatt vår sikkerhetsinformasjon, slik at vi har nødvendig informasjon om hendelser skulle oppstå. Ved gitt samtykke kan vi også bruke din kontaktinfo til å ved enkelte anledninger kontakte deg for tilbud eller nyhetsbrev.

For å utføre våre tjenester bruker vi typisk dine data på følgende måter:

 • Sende velkomstbrev og nødvendig info ved registrering
 • Håndtere bestillinger og sende bekreftelse og/eller kvittering
 • Håndtere retur/avbestillinger eller andre regnskapsmessige forhold etter et kjøp
 • Sende tilbud eller nyhetsbrev (krever samtykke)

Tilgang til dine personlige data

Vi tar datasikkerhet og beskyttelse av dine persondata på alvor, og etterstreber til enhver tid å sørge for at våre organisatoriske og tekniske systemer er oppdatert og av en slik art at dine data er sikre. Alle våre leverandører er i likhet med oss pålagt å følge EUs nye personverndirektiv. Kun personer som har behov til tilgang for å utføre en spesifikk funksjon/oppgave vil kunne få tilgang til våre data. Under finnes en oversikt over hvilke leverandører vi har som vil kunne få tilgang til dine data:

 • Bookingsystem for salg av våre tjenester – BRP Systems
 • Betalingsløsninger – Nets
 • Elektronisk markedsføring – Singlot AS

Vi vil som hovedregel ikke gi tilgang til dine data til aktører på utsiden av EU/EØS, og vil aldri selge eller dele dine personlige data med noen annen aktør eller partner. I visse tilfeller kan data måtte bli behandlet utenfor EU/EØS, og i så fall vil dette kun foregå med aktører som er godkjent for behandling av data i forhold til EUs personverndirektiv.

Varighet på datalagring

Kundedata vil bli lagret så lenge det foreligger et aktivt kundeforhold eller abonnement/avtaler. Regnskapsmessige data lagres i forhold til kravene i regnskapsloven. Kundeprofiler som er inaktive i mer enn tolv måneder vil bli anonymisert og fjernet fra vår database.

Dine rettigheter

Du har krav på å vite hvilke data vi lagrer på og i tilknytning til din profil, og hvordan dine data blir eller kan bli brukt. Du har også rett til å kunne få se hvilke data vi lagrer, så vel som å endre opplysninger som er feil. Se kontraktseksjonen nederst her for kontaktinformasjon om du ønsker å komme i kontakt med oss. Tilgang til egne data krever oppmøte i vår park for å sikre rett identifisering.

Du har krav på å få alle data slettet, på en slik måte at de ikke lenger kan knyttes til deg som person.

Dine samtykker kan til enhver tid trekkes tilbake. Legg merke til at vi krever et minimum av informasjon for at man skal kunne bestille og benytte seg av tjenestene i parken vår. Samtykker til kommunikasjon via e-post og/eller SMS kan trekkes tilbake uavhengig av dette.

Vi har ikke anledning til å slette data som av regnskapsmessig eller andre lovpålagte hensyn ikke kan slettes, men vi vil til enhver tid tilstrebe å lagre et minimum av data. Data som er lagret på grunn av lovpålagte krav vil aldri brukes på noen annen måte eller i noen annen setting.

Du har rett til å klage på måten vi bruker, lagrer eller håndterer data. Rett klageinstans er Datatilsynet. Kontaktinfo til Datatilsynet finner du på www.datatilsynet.no.

Endringer og oppdateringer

Vår personvernerklæring kan fra tid til annen bli oppdatert, og i tilfeller hvor det er store eller vesentlige endringer vil du bli kontaktet. Oppdatert personvernerklæring vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider og som innlogget bruker på vårt bookingsystem, under “Mine sider” – Profildata.

Kontaktinformasjon

Vi oppfordrer til å kontakte oss i tilfeller hvor det er behov for det, enten det er for å spørre om informasjon eller hjelp, eller i forbindelse med en klage. Legg merke til at ved forespørsler om tilgang til eller sletting av data så har virksomheten opp til 30 dager på seg til å håndtere dette.

Gravity Sports Larvik AS | Havevegen 10, 3725 Skien | +47 99261456 | post@gravitysports.no

Sist oppdatert 01.06.2018