Forhåndsregler for sikkerhet

Foresatte har ansvar for egne barns aktiviteter på Gravity Sports og oppfordres til å gå gjennom alle parkens sikkerhetsregler før hvert besøk. Det er viktig å snakke om barnets ferdighetsnivå og forutsetninger og tilpasse aktivitetene etter dette. Vi har trampoliner og høyder beregnet for eldre barn og unge, og oppfordrer foresatte til å veilede sine barn i forkant og under besøket.

Barn under 10 år må alltid ha med foresatt eller ansvarlig voksen i parken.

For å hoppe i parken må du ha allmenn god helse og funksjonsnivå og tilpasse aktiviteter etter egne ferdigheter. Har du dårlig rygg eller knær, anbefales ikke denne aktiviteten. Voksne og barn uten treningserfaring anbefales å utfordre seg selv gradvis, og alle anbefales å varme opp forsiktig.

Gravity Sports praktiserer et advarselssystem for å sikre alle besøkendes velferd og trygghet. Parkens mange vakter og instruktører vil være tilstede for å veilede og rettlede aktivitetene, men dersom noen besøkende etter to advarsler ikke følger gjeldende retningslinjer, blir de bedt om å forlate parken. Inngangsbillett refunderes ikke.

Helse, miljø og sikkerhet

Våre besøkende skal alltid kunne være overbeviste om at vi på Gravity Sports velger produkter som er av høyeste kvalitet når det kommer til sikkerhet og helse for våre besøkende og personell. Gjennom utstrakt research har vi valgt en Europeisk leverandør med lang erfaring fra produksjon av profesjonelt trampolineutstyr og som tilfredsstiller «The International Assosiasjon of Trampoline Parks» sine strenge krav til kvalitet og produksjon. Gravity Sports vil rette seg etter gjeldende norsk lovgivning og til de sikkerhetsrutiner og vedlikehold som til enhver tid er anbefalt av IATP.

Gravity Sports vil til enhver tid utvikle våre rutiner og retningslinjer for å sikre våre ansattes arbeidsmiljø, velferd og trygghet på jobb.

Våre vilkår

Her finner du linker til våre vilkår som gjelder for bruk av vårt anlegg.


GENERELLE REGLER
 • Brudd på sikkerhetsregler eller anmodninger fra de ansatte kan medføre inndragning av hoppetid samt bortvisning fra parken.
 • Barn under 4 år har bare tilgang til parken ved spesielle tider.
 • Følg alltid instrukser fra de ansatte.
 • Det er ikke tillatt for barn under 10 år å være alene i parken, uten tilsyn av ansvarlig voksen.

VÅRE SIKKERHETSREGLER
 • Land alltid på 2 ben.
 • Det er tillatt å hoppe fra en trampoline til en annen, men løping er forbudt.
 • Kun én hopper per trampoline. “Dobbeltsprett” er strengt forbudt!
 • Vis hensyn til andre hoppere, spesielt de som er mindre enn deg selv.
 • Hold deg innenfor ditt eget ferdighetsnivå. Forsøk aldri på øvelser du ikke behersker.
 • Land aldri på hendene.
 • Hopper du i foampit eller airbag må du først forsikre deg om at den er klar. Etter landing må du bevege deg raskt ut.
 • Land aldri med hodet først eller på hendene.
 • Er du sliten; ta deg en pause. Sitt eller hvil aldri på trampolinene.

ADGANG TIL AKTIVITETENE ER IKKE TILLATT FOR:

 • Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
 • Gravide
 • Maksimal vekt for hoppere: 120kg.

ADGANG TIL AKTIVITETENE ER IKKE ANBEFALT FOR:

 • Personer med rygg- eller nakkeplager
 • Personer med sykdom som påvirker hjerte/lunger, eller som har andre fysiske utfordringer

GENERELLE SIKKERHETSRÅD
 • Tøm lommene før du begynner bruker aktivitetene.
 • Tyggegummi er forbudt.
 • Hopping på trampoliner er gøy, men ikke risikofritt. Gjøres det ikke rikitg kan det føre til skader og alvorlige ulykker.
 • Varm opp og strekk ut før du begynner å hoppe.
 • Ha alltid fullstendig kontroll, bøy knærne når du lander.
 • Hopp alltid i midten av trampolinen. Dette er det tryggeste stedet. Unngå å hoppe for nærme kantene av trampolinen samt å lande på skumgummiputene mellom trampolinene.

COVID-19
 • Vi oppfordrer til forhåndsbooking på nettet for å minimere tiden kunden bruker i resepsjonen, og for å enklere å kunne ha rett antall besøkende og personell på jobb til enhver tid.

 • Dersom du opplever symptomer på en covid-variant eller er syk eller forkjølet, må du ikke komme i parken. Vi ønsker deg velkommen en annen gang!

 • Ny køordning er innført for sosial distanse, og vi ber gjester møte kort tid før inngang og foresatte oppholder seg kortest mulig tid i resepsjonsområdet.

 • Bruk munnbind så lenge dette er pålagt og oppfordres til å bruke munnbind der det ikke går å holde 1 meters avstand.

 • Vi praktiserer kontantløs betaling og anbefaler forhåndsbetaling eller «tæpping» på terminal.

 • Vi følger alle punkter i veileder for smittevern og praktiserer sosial distanse i parken. Gjester skal holde én meters avstand til enhver tid.

 • Vi legger stor vekt på informasjon om smittevern og tiltak på hjemmeside, sosiale medier, i selve parken, i resepsjon og på toaletter etc. Spør om du lurer på noe så vil vi hjelpe deg!

 • Alt personell på jobb har fått særskill opplæring og oppfølging av skiftledere. Det vil være ekstra fokus på rett renhold, rett kjemi og riktige rutiner for renhold i parken iht. veileder for smittevern.

 • Følg til enhver tid FHIs, regjeringens, og de lokale retningslinjene ved besøk i parken.

 • God personlig hygiene og aktsomhet er en forutsetning for god smittehygiene.