Sikkerhetsregler og vilkår for barnebursdag

Før all bruk av trampolineparken skal alle ha gjennomgått og forstått Gravity Sports sine sikkerhetsregler for bruk av anlegget. Sikkerhetsreglene må være lest og/eller forklart og forstått før man kan gå inn i trampolinedelen. Vær sikker på at du har forstått det som blir presentert av sikkerhetsvakten og som står på plakatene i lokalet, og spør en ansatt om noe er uklart.

Man skal se sikkerhetsvideoen før man går inn i parken.

Generelle regler

 • Brudd på sikkerhetsregler eller anmodninger fra de ansatte kan medføre inndragning av hoppetid samt bortvisning fra parken.
 • Barn under 5 år har bare tilgang til parken ved spesielle tider.
 • Følg alltid instrukser fra de ansatte.
 • Det er ikke tillatt for barn under 10 år å være alene i parken, uten tilsyn av ansvarlig voksen.

Våre sikkerhetsregler

 • Land alltid på 2 ben.
 • Det er tillatt å hoppe fra en trampoline til en annen, men løping er forbudt.
 • Kun én hopper per trampoline. “Dobbeltsprett” er strengt forbudt!
 • Vis hensyn til andre hoppere, spesielt de som er mindre enn deg selv.
 • Hold deg innenfor ditt eget ferdighetsnivå. Forsøk aldri på øvelser du ikke behersker.
 • Land aldri på hendene.
 • Hopper du i foampit eller airbag må du først forsikre deg om at den er klar. Etter landing må du bevege deg raskt ut.
 • Land aldri med hodet først eller på hendene.
 • Er du sliten; ta deg en pause. Sitt eller hvil aldri på trampolinene.

Adgang til aktivitetene er ikke tillatt for:

 • Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
 • Gravide
 • Maksimal vekt for hoppere: 120kg.

Adgang til aktivitetene er ikke anbefalt for:

 • Personer med rygg- eller nakkeplager
 • Personer med sykdom som påvirker hjerte/lunger, eller som har andre fysiske utfordringer

Generelle sikkerhetsråd

 • Tøm lommene før du begynner bruker aktivitetene.
 • Tyggegummi er forbudt.
 • Hopping på trampoliner er gøy, men ikke risikofritt. Gjøres det ikke rikitg kan det føre til skader og alvorlige ulykker.
 • Varm opp og strekk ut før du begynner å hoppe.
 • Ha alltid fullstendig kontroll, bøy knærne når du lander.
 • Hopp alltid i midten av trampolinen. Dette er det tryggeste stedet. Unngå å hoppe for nærme kantene av trampolinen samt å lande på skumgummiputene mellom trampolinene.

Egenerklæring – Bursdag

Bestiller av en bursdag skal på forhånd sende inn navn på deltakerne til bursdagen. Det beste er å sende inn alle som inviteres – det gjør ikke noe om det er ett eller flere navn for mye på listen. Som bestiller er klar over parkens sikkerhetsregler og at det er risiko forbundet med aktivitetene i parken. Du bekrefter også at alle personer i bestillingen har tillatelse til å bruke aktivitetene i parken og at Gravity Sports ikke har ansvar for de besøkendes sikkerhet som følge av uvettig bruk av anlegget. Ved mottak av sikkerhetsinformasjon eller bekreftelse at denne er kjent godtar man følgende:

Jeg er innforstått med at brudd på sikkerhetsreglene kan få alvorlige konsekvenser. Bruk av trampolineparken kan medføre risiko som kan medføre alvorlige skader og i verste fall død. Jeg er innforstått med at man blir bortvist fra Gravity Sports trampolinepark uten refusjon av billetten dersom man ikke følger sikkerhetsreglene.

Det er ikke forventet at man skaffer tillatelse fra alle foreldre i en bursdag, men at man ved aksept av bursdagsinformasjon antar at barnet for lov til å besøke parken. Det antas da at det er informert om at bursdagen skal foregå i vår park. Ved spørsmål fra foreldre om sikkerhetsregler bes henvises til våre nettsider.